Súťaže v spolupráci s programom Modrá škola

Vzdelávací program Modrá škola – voda pre budúcnosť sa špecificky zameriava na problematiku vody, a práve voda sa stala aj jednou z nosných tém množstva ďalších súťaží, ktoré vo svojom štatúte nesú aj značku Modrá škola – voda pre budúcnosť, a to vďaka spoločnosti BVS, a.s. ako jedného z partnerov súťaže.

K takým patria napríklad:

  • Viem čím budem a prečo – Súťažný projekt žiakov materských, základných a stredných škôl, v rámci ktorého sa žiaci mohli zapojiť  obrázkom na danú tému vo formáte A4 (materské školy a 1. stupeň ZŠ), resp. zaslaním eseje v rozsahu A4 (2. stupeň ZŠ a stredné školy).
  • Mladý filmový tvorca – Súťaž je žánrovo zameraná na krátky animovaný film a zúčastniť sa jej mohli deti a mládež vo veku 6-18 rokov. Jednou z tém bola v roku 2016 “voda a ekológia”. Mladí amatérski tvorcovia mali možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Autori si sami vymysleli námet, napísali scenár, film zrežírovali, nakrútili a postrihali. Do sútaže sa mohli zapojiť tak jednotlivci, ako aj tímy.
  • Ekologický čin školy  – Projekt školských tímov na tému Voda okolo nás, ktoré pod vedením pedagógov vyvíjali aktivity vedúce k zvýšeniu ich povedomia o hodnote vody a o jej nevyhnutnosti pre život, v snahe budovať pozitívny postoj k prírode. Výsledkom každej jednej aktivity bolo uvedomenie si významu vody a dôležitosti ochrany prírody ako takej.

Viac informácií o vyššie uvedených súťažiach nájdete na stránke www.avv.sk