Zapojte sa do programu

Vzdelávací program Modrá škola – voda pre budúcnosť je prostredníctvom internetovej stránky prístupný pre všetky školy a školské zariadenia v Slovenskej republike, avšak prednostne pre tie, ktoré sídlia v mestách a obciach na území, kde obchodne pôsobí Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (mapa nižšie). Prihlásené školy z tohto územia sa môžu zúčastňovať na odborných seminároch pre pedagógov, odborných exkurziách do objektov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,  či získať pitnú fontánku. Taktiež pripravované súťaže pre žiakov sú prednostne určené pre tie školy, ktoré sídlia na území obchodného pôsobenia BVS, a. s. (s výnimkou takých aktivít, ktoré sú explicitne označené ako celoštátne).