Prihláška do programu Modrá škola

Zapojte sa aj Vy do vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť a osvojte si zaujímavé poznatky o vode, jej kolobehu v prírode a vo vodárenskom systéme a mnohé ďalšie.

Do vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť sa môžu školy prihlasovať počas celého roka prostredníctvom elektronickej prihlášky.