Aktuality

V Modrej škole pre Vás aktuálne pripravujeme:

  • Exkurzie do objektov BVS, a. s. (štandardne od 15. marca do 31. októbra)
  • Výučbové programy pre školy v priestoroch Vodárenského múzea
  • Eco H2O Tour – eko-výchovné koncerty s Thomasom Puskailerom

V roku 2017 sme participovali na viacerých podujatiach:

29. september: Noc výskumníkov

20. september a 18. október  2017: Tematický deň so Živou knihou, Moje mesto, Bory mall

20. máj 2017: Noc múzeí a galérií (hľadáme vodu vo vesmíre)

22. – 23.  apríl 2017: DOD v rámci podujatia Bratislava pre všetkých (prehliadky Vodárenského múzea, exkurzie na ostrov Sihoť, tvorivé dielne a experimenty pre deti)

25.  marec 2017: DOD SHMÚ

22. – 25.  marec 2017: CONECO

24. marec 2017: Festival HORY a MESTO – tematické workshopy

22. marec 2017: Svetový deň vody  (tematika: odpadové vody), prehliadky Vodárenského múzea a ostrova Sihoť pre verejnosť

21. marec 2017: Deň pitia čistej vody v rámci podujatia k Celosvetovému dňu ústneho zdravia

20. – 24. február 2017 (jarné prázdniny): kreatívne tematické workshopy a tvorivé dielne pre deti vo Vodárenskom múzeu