Aktuality

V Modrej škole pre školy aktuálne pripravujeme:

  • Exkurzie do objektov BVS, a. s. (štandardne od 15. marca do 31. októbra)
  • Výučbové programy pre školy v priestoroch Vodárenského múzea

V roku 2019 sa môžete tešiť na aktivity Modrej školy aj na viacerých podujatiach pre širšiu verejnosť:

november: Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

18. máj: Noc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu

27. – 28.  apríl: DOD v rámci podujatia Bratislava pre všetkých (Vodárenské múzeum, ostrov Sihoť)

29. marec: Festival HORY a MESTO,  Bory Mall

23. marec: DOD SHMÚ