Kde ste o nás čítali, počuli…

august 2020 – Letný tábor KZP Petržalka
https://www.facebook.com/102013346622578/videos/311219753505563/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

apríl 2020 – Ekonauti – publicisticko vzdelávacia relácia pre deti a mládež o ekológii a environmentalistike, RTVS1 (2. diel o vode, 12.4.2020)  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15631

február 2020 – Festival vody 2019 privítal mladých výskumníkov už desiatykrát (Vodohospodársky spravodajca 1-2, 2020)

20.-24. január 2020 – Seriál Rádia Regina Západ (Ako sa čistí voda z našich domácností a kanalizácie – čistiareň odpadových vôd v bratislavskej Petržalke)
Ako sa čistí voda z našich domácností a kanalizácie – RTVS.sk

20.12.2019 – Festival vody
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/213347/festival-vody?fbclid=IwAR3W3eyknMCPWGW3QCR-g6ltonfKqLB-6ZstLTIaupmRMj6hVUf-4ITnFyE

apríl 2019 – Stavebná fakulta STU participovala na Bratislavských mestských dňoch
https://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/stavebna-fakulta-stu-participovala-na-bratislavskych-mestskych-dnoch.html?page_id=7656&fbclid=IwAR2eRDQ98yOhq8Xa7ians68z8_6bxmaZR4oOAX-UwqXueGWZLJoZRVMPrAg

február 2019 – Mladí výskumníci a odborníci z praxe sa stretli na Festivale vody 2018
http://www.zzvh.sk/data/files/706_vodohospodarsky-spravodajca-01_02_2019_web.pdf

november 2018 – Šiška 2018 v znamení urbánnej envirovýchovy
http://www.sazp.sk/novinky/siska-2018-v-znameni-urbannej-envirovychovy.html

apríl 2018 – Voda v centre pozornosti s Eco H2O Tour  https://zuch.sk/images/dnesna_skola_5_2.pdf

12.12. 2017 – Reportáž “Na Festivale vody ocenili najlepšie výskumné projekty” (zdroj: TA3)
https://www.ta3.com/clanok/1118071/na-festivale-vody-ocenili-najlepsie-vyskumne-projekty.html

júl 2017 – IV. ročník projektu Dni energie na Slovensku
http://www.zzvh.sk/data/files/618_vs_07_08-2017.pdf

máj 2017 – “Cesta” vody
http://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_4_5.pdf

apríl 2017 – Reportáž “Čo s použitým olejom?” (zdroj: TV Markíza)
reportáž markíza

marec 2017 – Zážitkové vzdelávanie o vode
http://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_4_4.pdf

marec 2017 – Stretnutie expertov a mladých talentov na Festivale vody 2016
http://www.zzvh.sk/data/files/621_vs_03_04-2017.pdf

22.02.2017 – Reportáž “Jarné prázdniny vo Vodárenskom múzeu” (zdroj: Ružinovské správy TVR, od 02:00 min.)
http://www.tvr.sk/tvprogram/ruzinovske-spravy/ruzinovske-spravy/2017-02-22-173000

24.01.2017 – Jarné prázdniny: Deti môžu vo Vodárenskom múzeu BVS stráviť jarné prázdniny hravo i poučne (zdroj: Bratislavský kuriér)
http://www.bratislavskykurier.sk/courier/view/jarne-prazdniny-deti-mozu-vo-vodarenskom-muzeu-bvs-stravit-jarne-prazdniny-hravo-i-poucne/format:short

január 2017  – Do Festivalu vody sa zapojilo 80 žiakov (zdroj: Karlova Ves)
http://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KV_01_2017_web.pdf

20. 12. 2013 – Školy na Festivale vody opäť ukázali, že im na vode záleží (zdroj: webnoviny.sk)
http://www.webnoviny.sk/veda-a-technika/clanok/770586-skoly-na-festivale-vody-opat-ukazali-ze-im-na-vode-zalezi

28. 10. 2013 – Súťaž Modrej školy o najlepšiu záverečnú prácu pozná víťazov (zdroj: webnoviny.sk)
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/749821-sutaz-modrej-skoly-o-najlepsiu-zaverecnu-pracu-pozna-vitazov

3. 7. 2013 – Uzávierka súťaže o cenu BVS sa pomaly blíži (zdroj: webnoviny.sk)
http://www.webnoviny.sk/slovensko/uzavierka-sutaze-o-cenu-bvs-sa-pomal/697181-clanok.html

20. 12. 2012 – Školám na vode záleží (zdroj: webnoviny.sk)
http://www.webnoviny.sk/slovensko/skolam-na-vode-zalezi/598913-clanok.html

11. 12. 2012 – Reportáž “Voda má nahradiť Coca-Colu” (zdroj: TV Region)
http://www.tvregion.tv/sk/archiv/movie/voda-ma-nahradit-coca-colu

6. 12. 2012 – Mikuláš rozdáva aj zdravé darčeky (zdroj: webnoviny.sk)
http://www.webnoviny.sk/slovensko/mikulas-rozdava-aj-zdrave-darceky/590546-clanok.html

29. 11. 2012 – Modrá škola prináša do škôl ďalších 15 pitných fontán (zdroj: webnoviny.sk)
http://www.webnoviny.sk/slovensko/modra-skola-prinasa-do-skol-dals/585546-clanok.html

13. 11. 2012 – Cena BVS za najlepšie záverečné práce (zdroj: webnoviny.sk)
http://www.webnoviny.sk/slovensko/cena-bvs-za-najlepsie-zaverecne-pra/576078-clanok.html

18. 9. 2012 – Reportáž “Mladí nevnímajú pitnú vodu ako nápoj” (zdroj: TV Bratislava)
http://www.tvba.sk/archiv/mladi-nepovazuju-pitnu-vodu-za-napoj

15. 9. 2012 – Reportáž “HOSŤ V ŠTÚDIU: Ján Šipoš o projekte Modrá škola” (zdroj: TA3)
http://www.ta3.com/clanok/1005957/host-v-studiu-jan-sipos-o-projekte-modra-skola.html

14. 9. 2012 – Pre pitný režim školákov: Modrá škola zlepšuje ich návyky (zdroj: najmama.aktuality.sk)
http://najmama.aktuality.sk/clanok/231300/pre-pitny-rezim-skolakov-modra-skola-zlepsuje-ich-navyky

12. 9. 2012 – Modrá škola vytvára pozitívny vzťah mladých ľudí k vode (zdroj: webnoviny.sk)
http://www.webnoviny.sk/slovensko/modra-skola-vytvara-pozitivny-vztah/541401-clanok.html

11. 9. 2012 – Modrá škola pokračuje už štvrtý rok (zdroj: sme.sk)
http://s.sme.sk/r-rss/6529286/bratislava.sme.sk/modra-skola-pokracuje-uz-stvrty-rok.html