Zaujímavé linky

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. http://www.bvsas.sk/sk/

Vodárenské múzeum http://www.vodarenskemuzeum.sk/sk/

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky http://www.minzp.sk/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky http://www.minedu.sk/

Slovenská agentúra životného prostredia http://www.sazp.sk/public/index/index.php

Enviroportál http://www.enviroportal.sk/

Asociácia vodárenských spoločností http://www.avssr.sk/

Výskumný ústav vodného hospodárstva http://www.vuvh.sk/

Slovenský hydrometeorologický ústav http://www.shmu.sk/

Slovenský vodohospodársky podnik http://www.svp.sk/

Vodohospodárska výstavba http://www.vvb.sk/