Pre najmenších

V tejto sekcii Vám prinášame hry o vode s cieľom budovania pozitívneho vzťahu detí k vode. Poďte si s Vodárikom a Voduškou poskladať niektoré z puzzle alebo vymaľovať maľovanku. Prajeme Vám veľa zábavy!

V rámci výučbových programov Modrej školy, ktoré sa realizujú vo Vodárenskom múzeu sa deti hravým a poučným spôsobom dozvedia mnohé zaujímavosti o najvzácnejšej tekutine – vode. Hry sú zamerané tak, aby vhodnými formami a metódami rozšírili poznatky detí o pitnej vode a jej distribúcii, ale aj o odpadovej vode a jej rôznom využití. Cieľom je formovať pozitívne postoje detí k vode, rozširovať a prehlbovať vedomostí a zručností detí o ochrane vodných zdrojov, životného prostredia a pitnom režime.