Pitné fontány

Projekt „Pitné fontány pre školy“ je jednou z aktivít dlhodobého vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť. Jeden z hlavných cieľov vzdelávacieho programu je budovať vzťah detí a mládeže k vode z vodovodu ako optimálnemu nápoju pre každodenný správny pitný režim.

Projekt zavádzania pitných fontán do škôl ponúka praktický a zároveň komfortný prístup k vode z vodovodu. Zámerom projektu je obnoviť kultúru pitia vody v školách a budovať imidž vody z vodovodu ako štýlového, zdravého nápoja pre deti a mládež.

Projekt predstavuje jedinečné a moderné riešenie zvýšenia záujmu mladých ľudí o čistú pitnú vodu z vodovodu v období veľkého reklamného vplyvu chemicky upravovaných sladených nápojov. Deti a mládež, najmä počas vyučovacieho procesu, potrebujú dostatok tekutín k dosiahnutiu požadovanej koncentrácie a výkonu. Žiaci – od škôlkarov až po stredoškolákov a študenti vysokých škôl dostanú možnosť napiť sa kedykoľvek čistej a zdravej vody, prípadne si nabrať vodu do vlastnej fľaše. Dôležité je spomenúť aj finančnú výhodu projektu, pri ktorej si pedagógovia a rodičia môžu byť istí, že ich deti dostávajú ten najdôležitejší a najvzácnejší nápoj prakticky zadarmo.

Projekt je určený pre materské, základné, stredné školy a univerzity v okresoch Bratislavského samosprávneho kraja a okresoch Myjava, Senica a Skalica, kde Bratislavská vodárenská spoločnosť obchodne pôsobí. Pitná fontána je škole poskytnutá formou daru Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Počas pôsobenia vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť  sa školám postupne odovzdalo do používania spolu 58 pitných fontán.

  • 2019: 5 fontán
  • 2018: 2 fontán
  • 2016: 7 fontán
  • 2015: 14 fontán
  • 2014: 2 fontány
  • 2013: 8 fontán
  • 2012: 15 fontán
  • 2011 : 5 fontán

***Projekt je momentálne pozastavený. O jeho obnovení budeme informovať***