Festival vody 2016

Dňa 6.12. 2016 sa v priestoroch Vodárenského múzea konalo finále Festivalu vody, ktorého sa zúčastnilo spolu 27 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 80 žiakov, z celého Slovenska.

Aj v tomto ročníku bola skladba tém opäť zaujímavá a ponúkla možnosť voľby z 21 tematických okruhov zameraných na vodu z pohľadu jej vlastností, kolobehu vody v prírode, ochrany vodných zdrojov, histórie vodárenstva a mnohých ďalších.

Samotné prezentácie prebiehali v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa predstavili tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl, v druhej kategórii tímy 5. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Odborná komisia mala vďaka precízne spracovaným projektom a odbornej pripravenosti všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch, čoho dôkazom je aj to, že okrem tradičných prvých troch miest v oboch kategóriách sa tento krát rozhodla udeliť aj dve špeciálne ceny. Novinkou bolo tiež udelenie špeciálnej ceny na základe hlasovania žiackych tímov. Tí najlepší si napokon odniesli hodnotné a zaujímavé ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, modely pre vedecké pokusy, detské športové kamery, knižky a iné.

Počas celého dňa bol navyše pre účastníkov pripravený sprievodný program, v rámci ktorého mali žiaci, ale i pedagógovia možnosť absolvovať prehliadku Vodárenského múzea, zvlášť prezrieť si expozíciu venovanú Ekologickej katastrofe na II. Vodárenskom zdroji, ktorá je pre verejnosť k dispozícii do mája 2017, hlasovať pri ochutnávke vody (kde mimochodom spomedzi 5 druhov najviac chutila čistá voda z vodovodu J), vyskúšať si rôzne experimenty s vodou, či zabaviť sa s maskotmi Modrej školy – Vodárikom a Voduškou.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

  1. miesto: tím č. 5 ZŠ kpt. Nálepku v Stupave (Linda Pokorná, Tereza Hýravá, Adam Granát, Jakub Jánoš, Dávid Jančár)
  2. miesto: tím č. 9 ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom (Ján Katkovič, Jakub Pira, Filip Goffa)
  3. miesto: tím č. 3 ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre (Michal Jakabovič, Melánia Jakabovičová

špeciálna cena: tím č. 7 ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom (Hana Krišková, Ema Švigárová, Simona Straková, Hana Hurayová, Barbora Kalaninová)

II. KATEGÓRIA

  1. miesto: tím č. 13 ZŠ Bernolákova 5 v Holíči (Ivanová Nicol, Smoličková Tereza, Spiegel Michal)
  2. miesto: tím č. 23 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove (Klára Vargovčíková, Eva Čuhová, Erika Halčáková)
  3. miesto: tím č. 15 ZŠ Bernolákova 5 v Holíči                                              (Katarína Gombárová, Viktória Iršová, Tereza Lukáčová, Karolína Flamíková, Veronika Horná)

špeciálna cena: tím č. 19 ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave (Štefan Hlušák, Richard Matyšek)

špeciálna cena podľa hlasovania žiakov: tím č. 11 ZŠ Bernolákova 5 v Holíči (Adrián Lukáč, Terézia Stachovičová, Nikolas Steiner)

Pozrite si fotogalériu z podujatia.