Fotografická súťaž 2015

V roku 2015 bolo témou fotografickej súťaže “Ako vidím vodu okolo nás cez objektív fotoaparátu”. V tomto roku nám prišlo veľmi veľké množstvo fotografií, ich počet presiahol 500 obrázkov, ktoré zachytávali vnemy a pocity autorov. Okrem odbornej hodnotiacej komisie, súťažné fotografie bolo možné hodnotiť aj prostredníctvom verejného hlasovania na webovej stránke Modrej školy a prispieť k udeleniu ceny verejnosti.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA (žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl)

  1. miesto: ZŠ a MŠ Vývojová, Bratislava (Adam Recký – Od úžitku k prežitku – séria 3 fotografií)
  2. miesto: ZŠ a MŠ Vývojová, Bratislava (Sofia Schuster – Stará loďka, Dom pri vode, Zrkadlo vo vode – séria 3 fotografií)
  3. miesto: ZŠ Hamuliakovo (Filip Rauch – Dunajské mušle)

II. KATEGÓRIA (žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií)

  1. miesto:  ZŠ Kopčany (Sofia Tokošová – Na bajku cez rieku Morava)
  2. miesto: ZŠ Bernolákova 5, Holíč (Samuel Polák – Malý vodopád, Voda vo vzduchu, Fotka pod vodou – séria 3 fotografií)
  3. miesto: ZŠ Bernolákova 5, Holíč (Dean Marčišovský – Stekajúca kvapka z listu, Potok pretekajúci krajinou, Zarosený oblok – séria 3 fotografií)

III. KATEGÓRIA (žiaci stredných škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií)

  1. miesto: SZŠ Nitra (Dáša Horňáková (Vodný svet – séria 3 fotografií)
  2. miesto: ZŠ a MŠ Slatina nad Bebravou (Annamária Pajtinková – Zrkadlá prírody I., II., III. – séria 3 fotografií).
  3. miesto: Súkromná stredná umelecká škola Zvolen (Beata Šályová – Voda ako hlboký a čistý prejav citov a emócií)