Naši ľudia

Mgr. Lucia Škamlová, PhD.

Je projektovou koordinátorkou vzdelávacieho programu Modrá škola.

V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pracuje na oddelení PR a marketingu

 

Ing. Michal Novák

Je odborným konzultantom vzdelávacieho programu Modrá škola.

V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pracuje ako vedúci oddelenia vodárenských koncepcií.

 

Ing. Štefan Elek

Je odborným konzultantom vzdelávacieho programu Modrá škola.

V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pracuje na oddelení vodárenských koncepcií