Naši ľudia

Mgr. Lucia Škamlová, PhD.
Je projektovou koordinátorkou vzdelávacieho programu Modrá škola.
V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pracuje na oddelení PR a marketingu

 

Ing. Michal Novák
Je odborným konzultantom vzdelávacieho programu Modrá škola.
V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pracuje ako vedúci oddelenia vodárenských koncepcií.

Ing. Štefan Elek
Je odborným konzultantom vzdelávacieho programu Modrá škola.
V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pracuje na oddelení vodárenských koncepcií