Vodárenské múzeum

Vodárenské múzeum vzniklo dňa 01.11.2007 pri príležitosti 120.výročia založenia prvej bratislavskej vodárne. Ide o špecializované technické múzeum s hlavným zameraním na vodárenstvo s celoslovenskou pôsobnosťou. Múzeum je umiestnené v historických priestoroch pôvodnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi, v budove postavenej koncom 19.storočia a rozširovanej začiatkom 20.storočia, ktorá bola jedným z prvých zariadení bratislavskej vodárne.

Práve Vodárenské múzeum, ktorého zriaďovateľom je  BVS, a.s., prispieva už celé desaťročie k napĺňaniu filozofie spoločnosti v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania s dôrazom na osvetu o vode, a to najmä prostredníctvom precízne spracovaných expozícií a pravidelnou účasťou na rôznorodých podujatiach pre verejnosť, akými sú Medzinárodný deň vody, Bratislava pre všetkých, Noc múzeí a galérií a iné.

Napokon, už samotná lokalizácia budovy Vodárenského múzea a jeho súčastí v blízkosti Dunaja predurčuje tento priestor ako vhodný práve pre realizáciu intenzívnejšieho vzdelávania o vode s celoročným priebehom. Či už je to pri organizácií súťaží vzdelávacieho programu Modrá škola (napríklad Festival vody), konferencií a workshopov alebo v rámci neformálneho vzdelávania žiakov formou zážitkového učenia.

Ak chcete získať viac informácií o Vodárenskom múzeu, navštívte, prosím webstránku: www.vodarenskemuzeum.sk