O BVS, a. s.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., je výrobcom a dodávateľom pitnej  vody, prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava).  

Našimi hlavnými činnosťami sú výroba pitnej vody, zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie. Okrem toho spravujeme vodohospodárske zariadenia, staráme sa o ich údržbu, zabezpečujeme vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu. V špecializovaných laboratóriách nepretržite monitorujeme kvalitu pitnej vody i odpadových vôd a zabezpečujeme ďalšie služby súvisiace s našou hlavnou činnosťou.

Prečo realizujeme program Modrá škola – voda pre budúcnosť

BVS, a. s. vníma pitnú vodu nielen ako produkt, ktorý vyrába, ale tiež ako strategickú a nenahraditeľnú surovinu, bez ktorej nie je život možný. Táto skutočnosť nás vedie k povinnosti neustále upozorňovať na význam vody, jej nevyčísliteľnú hodnotu pre človeka a život na našej planéte a jej absolútnu nenahraditeľnosť. Našou prirodzenou snahou v oblasti spoločenskej zodpovednosti je presadzovanie osvety na tému pitnej vody a s tým súvisiacich činností vo vodárenskom odvetví.

Veríme, že cielenými formami zážitkového vzdelávania v rámci programu Modrá škola – voda pre budúcnosť so zameraním na pitnú vodu, jej význam, cenu, využitie a ochranu sa nám podarí zmeniť nedostatočné vnímanie hodnoty pitnej vody a nastoliť trend vyššieho povedomia a záujmu o túto tematiku najmä u detí a mládeže.

Ak chcete získať viac informácií o Bratislavskej vodárenskej spoločnosti navštívte, prosím, našu webstránku: www.bvsas.sk