Exkurzie

V rámci aktivít vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť realizujeme pre školy odborné exkurzie do vybraných objektov BVS, a. s.:

  • Vodárenský zdroj na ostrove Sihoť
  • ČOV Petržalka
  • ČOV Vrakuňa
  • Úpravňa vody Holíč
  • Úpravňa vody Kúty

Exkurzie prebiehajú v pracovné dni štandardne od 15. marca do 31. októbra a zabezpečuje ich odborný pracovník z príslušnej divízie. Jednej exkurzie sa môže zúčastniť 10 – 30 osôb. Termín exkurzie je potrebné objednať minimálne 10 dní vopred, a to zaslaním prihlasovacieho formulára na info@modraskola.sk alebo priamo koordinátorom programu.