Exkurzie do objektov BVS, a. s.

V rámci aktivít vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť realizujeme pre školy v spolupráci s jednotlivými divíziami odborné exkurzie do vybraných objektov BVS, a. s. :

  • VZ Sihoť – objekt určený pre základné, stredné a vysoké školy
  • ČOV Petržalka, ÚČOV Vrakuňa, ÚV Holíč, ÚV Kúty – objekty určené pre stredné a vysoké školy

Objednávka exkurzií:

1. Exkurzie prebiehajú štandardne od 15. marca do 31. októbra, a to v pracovné dni nasledovne:

Pondelok – Piatok: exkurzie na VZ, ÚV
Utorok: exkurzie na ČOV

2. Exkurzie realizujeme pre skupiny 10 až 30 osôb.
3. Odborný výklad počas exkurzií zabezpečuje poverený pracovník BVS.
4. Exkurziu si vyhradzujeme zrušiť, a to aj v deň konania, a to v prípade nepriaznivého počasia alebo iných výnimočných prevádzkových stavov.
5. Žiadosť o exkurziu je potrebné zaslať minimálne 10 pracovných dní pred požadovaným termínom, a to prostredníctvom prihlasovacieho formulára na info@modraskola.sk alebo priamo koordinátorovi programu Modrá škola – voda pre budúcnosť.