Exkurzie do objektov BVS, a. s.

Vzhľadom k aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19 nebudeme z dôvodu preventívno-bezpečnostných dôvodov realizovať exkurzie do objektov BVS (VZ, ČOV) až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.

V rámci aktivít vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť realizujeme pre školy v spolupráci s jednotlivými divíziami odborné exkurzie do vybraných objektov BVS, a. s. :

  • VZ Sihoť – objekt určený pre základné (od. 3.ročníka), stredné a vysoké školy
  • ČOV Petržalka, ÚČOV Vrakuňa, ÚV Holíč, ÚV Kúty – objekty určené pre stredné odborné školy a vysoké školy

Objednávka exkurzií:

1. Exkurzie prebiehajú štandardne od 15. marca do 31. októbra, a to v pracovné dni nasledovne:

Pondelok – Piatok: exkurzie na VZ, ÚV
Utorok: exkurzie na ČOV

2. Žiadosť o exkurziu je potrebné zaslať minimálne 10 pracovných dní pred požadovaným termínom, a to prostredníctvom prihlasovacieho formulára na info@modraskola.sk alebo priamo koordinátorovi programu Modrá škola – voda pre budúcnosť.
3. Žiadosť podlieha schvaľovaciemu procesu za účelom udelenia povolenia vstupu do objektu BVS.
4. Exkurzie sa realizujú pre skupiny 10 až max 30 osôb.
5. Odborný výklad počas exkurzií zabezpečuje poverený pracovník BVS.
6. Exkurziu si vyhradzujeme zrušiť, a to aj v deň konania, a to v prípade nepriaznivého počasia alebo iných výnimočných prevádzkových stavov.