Festival vody 2017

Dňa 12. 12. 2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea konalo finále Festivalu vody, ktorého sa zúčastnilo spolu 22 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 75 žiakov, z celého Slovenska.

Skladba tém bola opäť zaujímavá a ponúkla okrem už tradičného zamerania na kolobeh vody v prírode a čiastkové vodárenské procesy aj nové poznatky v oblasti eutrofizácie vôd či prírodou inšpirovaných riešení pre problémy s vodou.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
I. kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SVP, SAŽP a VÚVH, mala vďaka precízne spracovaným projektom všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch, čoho dôkazom je aj to, že okrem tradičných prvých troch miest v oboch kategóriách sa rozhodla udeliť aj jednu špeciálnu cenu.

Tí najlepší si napokon odniesli hodnotné a zaujímavé ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, modely pre vedecké pokusy, vedomostné hry, knižky a iné. Žiadna škola však neodišla naprázdno a odniesla si spoločensko-vzdelávaciu hru Hydrogénius, ktorú do súťaže venoval Slovenský vodohospodársky podnik.

Počas tohtoročného podujatia bol pre účastníkov pripravený aj zaujímavý sprievodný program – eko-výchovný koncert Eco H2O Tour s Thomasom Puskailerom, ktorý dal za celým podujatím skvelú bodku.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. Kolobeh vody v prírode      
  Bene Lukrécia, Gögh Maximilián, Gyűrősi Bálint, Szabóová Sára
  ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska 7, Bratislava
 2. Vodné zdroje v obci                                                                                                        Ivan Dušan, Lánik Adam, Majerník Maximilián
  ZŠ Bernolákova 5, Holíč
 3. Model kolobehu vody v prírode a sledovanie vplyvu vonkajších podmienok na vyparovanie vody a kondenzáciu vodných pár  
  Štupáková Júlia, Oravcová Lenka
  ZŠ Lúčna 8, Divín

II. KATEGÓRIA

 1. Kto alebo čo spôsobuje eutrofizáciu?         
  Fanturová Nicol, Vaculková Katarína
  ZŠ Bernolákova 5, Holíč
 2. Výroba pitnej vody
  Pčolová Lívia, Opálková Zuzana
  ZŠ Švermova 10, Snina
 3. Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou v povodňových oblastiach      
  Čižmár Martin, Mračna Marek, Pernička Daniel, Pernička Samuel,
  Valigurský Michal
  ZŠ Ulica 1. mája, Malacky

Špeciálna cena
Filtrácia pod Bratislavou
Štefan Hlušák, Richard MatyšekZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava

Pozrite si fotogalériu z podujatia.