Festival vody

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií  o vode, ktorý BVS, a.s. realizuje už od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí  a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti.