Festival vody 2018

Dňa 12. 12. 2018 sa v priestoroch Vodárenského múzea uskutočnilo tradičné podujatie – Festival vody, do ktorého sa zapojilo spolu 18 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 70 žiakov, z celého Slovenska.

Žiaci sa vo svojich projektoch venovali rozličným témam súvisiacim s vodou, vodárenstvom a vodným hospodárstvom. Popri tradične riešených témach akými sú kolobeh vody v prírode či jednotlivé súčasti vodárenského kolobehu, boli výzvou tohto ročníka témy zamerané na prírode blízke riešenia pre problémy s vodou, extrémne hydrologické javy a experimenty s vodou využiteľné vo vzdelávacom procese.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
I. kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SAŽP, SHMÚ a VÚVH mala vďaka precízne spracovaným projektom všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch.

Tí najlepší si napokon odniesli pekné ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, vedomostné hry a knižky. Naprázdno neobišli ani pedagógovia, ktorí získali tematické pracovné listy a metodické príručky, ktoré im uľahčia pracovať s témou voda aj naďalej v prostredí školy.

Zlatým klincom podujatia bolo pôsobivé hudobné predstavenie hry na vodnú harfu v podaní českého umelca Petra Špatinu.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. Čistú vodu pre Afriku – spoločenská hra      
  Základná škola s materskou školou s VJM Vetvárska 7, Bratislava
  Alexandra Némethová, Rebeka Sándor, Laura Jámbor, Ester Hanna Španková
 2. Kvarteto s kvapkou  
  Základná škola s materskou školou Dojč, Dojč
  Hana Božková, Sára Orságová, Soňa Orságová, Júlia Vymislická, Vanesa Žilínková
 3. Kolobeh vody v prírode
  Základná škola Karloveská 61, Bratislava
  Matúš Jurga, Richard Vydarený

II. KATEGÓRIA

 1. Magické záhady vody     
  Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava
  Michaela Hanusová, Karolína Kramárová, Sara Malá, Ema Mikičová
 2. Využitie dažďovej vody v našej škole
  Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina
  Adrián Hreško, Jakub Lojan, Barbora Pavlíková, Patrícia Rohunová, Amália Surinčáková
 3. Porovnávanie kvality vody vo vybraných zdrojoch v obci so zavedenou kanalizáciou a obci bez kanalizácie
  Základná škola Divín, Lúčna 8, Divín
  Jakub Kaštan, Martin Urbanec, Vladimír Bobáľ , Sofia Ufrľová, Simona Žilková

Pozrite si tiež fotogalériu z podujatia.