Novinky zo sveta Modrej školy

Bratislavská vodárenská spoločnosť vyhlásila FESTIVAL VODY 2019, tradičnú súťažnú prehliadku žiackych projektov o vode. Viac informácií o termínoch, pravidlách a o spôsobe ako sa do súťaže môžete zapojiť nájdete tu.

 

 

 

V Modrej škole nám záleží na každej kvapke vody! Príďte sa dozvedieť o tejto vzácnej tekutine viac a prihláste sa na výučbové programy Modrej školy do Vodárenského múzea. Tešíme sa na vás aj v školskom roku 2019/2020 🙂

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. sa aj v roku 2019 zapojila do podujatia Bratislavské mestské dni a počas DOD sprístupnila verejnosti Vodárenské múzeum i ostrov Sihoť. Naše aktivity si vyskúšalo množstvo malých i veľkých návštevníkov.  Pozrite si fotogalériu z podujatia tu.

Aj príspevok Modrej školy s názvom “Mesto pod mestom” zaujal účastníkov festivalu environmentálnych výučbových programov Šiška 2018, ktorý organizovala SAŽP. Viac o tomto skvelom podujatí sa dočítate na tu.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť motivuje žiakov základných a stredných škôl k výberu povolania v oblasti vodárenstva… Čítaj celý článok.

 

 


Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľa, Vám podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018 poskytujeme Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré sú dostupné na tomto odkaze. Informácie o spracúvaní osobných údajov  môžete získať aj priamo na kontaktných centrách BVS, a.s..