Festival vody 2019

Dňa 10. 12. 2019 sa v priestoroch Vodárenského múzea uskutočnil jubilejný 10. ročník tradičného podujatia – Festival vody. Žiacke projekty prezentovalo spolu 21 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 85 žiakov, z celého Slovenska.

Žiaci sa vo svojich projektoch venovali rozličným témam súvisiacim s vodou, vodárenstvom a vodným hospodárstvom. Popri tradične riešených témach akými sú vodárenský kolobeh vody, experimenty s vodou a návrh vzdelávacej hry, si niektoré tímy zvolili nové inšpiratívne témy o virtuálnej vode či podzemných vodám na Slovensku.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

I.  Kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. Kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SAŽP, SHMÚ a VÚVH mala vďaka precízne spracovaným projektom všetkých súťažiacich opäť neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch.

Tí najlepší si napokon odniesli pekné ceny, ako napríklad vedomostné hry, knižky či kvalitné fľaše na vodu. Naprázdno neobišli ani pedagógovia, ktorí získali tematické pracovné listy a metodické príručky, ktoré im uľahčia pracovať s témou voda aj naďalej v prostredí školy.

Počas podujatia bol pre účastníkov zabezpečený aj sprievodný program v podaní kúzelníka Petra Šestáka, ktorý všetkých nadchol zaujímavým predstavením.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

1. Kanalizácia nie je odpadkový kôš

ZŠ Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra
Nella Kratochvílová, Ester Mia Marlene Herrera

2. Múdra kvapka – spoločenská hra

ZŠ s MŠ Dojč, č. 137, 90602
Lucia Katriňáková, Sofia Amélia Lenárdová, Liliana Pavlusová, Júlia Vymislická, Vanesa Žilínková

3. Skoč si s kvapkou

ZŠ Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka
Ema Eckertová, Viliam Kohutiar, Lara Letková, Viktória Poliaková

II. KATEGÓRII

1. Virtuálna voda – potraviny plné vody

ZŠ Malokarpatské námestie 1, 84103 Bratislava
Ema Mészárosová, Lenka Szepesi, Adriana Zemanová, Adam Janvars

2. Napojenosť na verejný vodovod v okrese Snina

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, 069 01 Snina
Amália Surinčáková, Patrícia Rohunová, Terézia Kavčáková, Adrián Hreško, Sebastián Gergelčík

3. Prečo je vhodné a dôležité budovať čistiareň odpadových vôd

ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Matej Marcínek, Cyntia Sartolenová, Tereza Slámová, Denisa Polatseková, Ladislav Rigo

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.