Výučbové programy Modrej školy

Zážitkové učenie vo Vodárenskom múzeu

  

 

Chcete sa dozvedieť viac o najvzácnejšej tekutine – vode? Vo Vodárenskom múzeu sa s tematikou vody oboznámite nielen počas návštevy expozície, ale najmä v rámci výučbových programov, ktoré realizujeme ako súčasť vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť pre žiakov materských, základných a stredných škôl.

S využitím rôznych interaktívnych modelov ako napríklad model metra kubického, model vodovodného systému, maketa kolobehu vody v prírode, maketa hladiny podzemnej vody, objasníme žiakom odkiaľ pochádza voda, ktorú pijeme, koľko vody sa spotrebuje pri bežných činnostiach akými sú sprchovanie, umývanie riadu či splachovanie WC, vďaka čomu nám po otočení kohútika doma tečie pitná voda. Názorne si vysvetlíme na akom princípe funguje vodárenský kolobeh aj kolobeh vody v prírode a hravo pochopíme premeny jednotiek a využívanie vlastností kvapalín vo vodárenstve.

Veríme, že aj takouto zážitkovou formou si deti a mládež problematiku vody ešte viac obľúbia a lepšie jej porozumejú. Ak chcete obohatiť Vaše vyučovanie, prihláste sa už teraz na exkurziu spojenú s výukovým programom a spestrite žiakom vyučovaciu hodinu fyziky, chémie či matematiky návštevou Vodárenského múzea. Prihlásiť sa môžete emailom alebo telefonicky na kontaktoch uvedených TU.