Novinky zo sveta Modrej školy

V Modrej škole nám záleží na každej kvapke vody! Príďte sa dozvedieť o tejto vzácnej tekutine viac a prihláste sa na výučbové programy Modrej školy do Vodárenského múzea. Tešíme sa na vás aj v školskom roku 2018/2019 🙂

 

Nadácia BVS vyhlásila nový grantový program pre školy. Inšpiratívne projekty súvisiace s vodou či vodárenstvom môžu získať podporu až 500 eur. Viac informácií získate tu.

 

Po témach odpady, sklo a doprava prichádza VODA. Výchovný koncert Eco H2O Tour s podporou Modrej školy môže v roku 2018 zažiť aj vaša škola! Neváhajte a zapojte sa čím skôr. Viac informácií o projekte získate tu.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť motivuje žiakov základných a stredných škôl k výberu povolania v oblasti vodárenstva… Čítaj celý článok.

 

 


Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľa, Vám podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018 poskytujeme Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré sú dostupné na tomto odkaze. Informácie o spracúvaní osobných údajov  môžete získať aj priamo na kontaktných centrách BVS, a.s..